Op zoek naar de oorzaak van jouw klachten met de Prognos.

Om klachten te kunnen behandelen is het allereerst van belang om de oorzaak van de klachten te achterhalen. Met de Prognos is het mogelijk om de onderliggende oorzaken van jouw klachten op te sporen.

De oorzaken van klachten zijn heel divers maar kunnen worden onderverdeeld in een aantal hoofdoorzaken, zie onderstaand. Alle verstoringen kunnen nauwkeurig met het Prognos systeem gemeten worden:

 1. Schimmels, virussen, parasieten en bacteriën
 2. Toxines, waaronder zware metalen
 3. Geopathie & elektrosmog
 4. Littekens
 5. Gebit
 6. Chakras
 7. Vitaminen, mineralen, aminozuren, vetzuren
 8. Miasma
 9. Psyche/ emoties en autonoom zenuwstelsel
 10. Hersenkernen (o.a. trauma’s)
 11. Basisbehoeften
 12. Immuunsysteem
 13. Allergieën, intoleranties en voedselovergevoeligheden

Na het vraaggesprek en de meting krijg je informatie over de oorzaken van de verstoringen die tot bepaalde klachten hebben geleid. Tijdens het eerste bezoek worden alle functies en oorzaken gemeten om een complete diagnose te kunnen stellen.

Hoe werkt het?

De Prognos is een computer-analyse systeem afkomstig uit de ruimtevaartgeneeskunde ter herstel van chronische klachten en het behoud van een goede gezondheid.

Het is een veilige en pijnloze methode om klachten te verhelpen en te voorkomen en kan ook op baby’s toegepast worden.

Er is wetenschappelijk aangetoond dat de metingen uitgevoerd met het Prognos-systeem reproduceerbaar zijn. De huidweerstandsmetingen worden uitgevoerd met behulp van een verende meetstift, waardoor de meetdruk altijd constant is. Bij de meeste andere methoden die gebruikt worden om dit soort waarden te bepalen, zoals de Voll methode en de Vega test is dat niet zo.

In het eerste gesprek zal ik de voornaamste klachten inventariseren. Hierbij wordt ook gekeken naar het gebruik van medicijnen en andere middelen. Vervolgens wordt met het Prognos computer-analyse systeem de energietoestand van de 24 hoofdmeridianen gemeten, zoals die in de acupunctuur bekend zijn.  

Elke meridiaan is verbonden met een orgaan, wervel, een groep spieren, een emotie, een chakra, een basisbehoefte en een gebitselement. De meetresultaten worden op het beeldscherm weergegeven in duidelijke grafieken en overzichten. Op basis hiervan kan bepaald worden welke meridianen een energetische verstoring hebben, wat de (primaire) oorzaken hiervan zijn en hoe dit opgelost kan worden. Om de meting te kunnen uitvoeren krijgt de patiënt een bandje om de pols. De meridianen worden gemeten aan het begin en einde van de meridianen die zich in handen en voeten bevinden.

Aan de hand van de meetresultaten die op het beeldscherm verschijnen in duidelijke grafieken en overzichten, kan ik bepalen:

 • welke van de 24 meridianen een energetische verstoring hebben
 • door welke oorzaak deze verstoring is opgetreden
 • waarmee dit te verhelpen is.
 • Bovendien kan er bepaald worden welke oorzaak als eerste behandeld moet worden voor een snel en blijvend resultaat. De hoogste groene balk geeft aan dat deze oorzaak het beste als eerste behandeld kan worden om evenwichtsherstel tot stand te brengen.

Grafiek balans van de meridianen

Balans van de meridianen


verstoringen in de energiehuishouding

Prognos meting blok diagram

 

Behandelen van de oorzaak

Als de oorzaak van de klachten bekend is, kan gewerkt worden aan het opheffen van de verstoringen. Hiervoor wordt het natuurlijk mechanisme in het lichaam geactiveerd om het natuurlijk evenwicht te herstellen. Dit wordt o.a. bereikt door:

 • Het inzetten van effectieve combinaties van kruiden, planten, vitaminen en minerale en de zogenaamde Vital-Frequenties.
 • Het inzetten van orthomoleculaire, fytotherapeutische of homeopathische middelen.
 • Passend voedingsadvies.

Alle middelen zijn volledig natuurlijk en worden al eeuwen lang toegepast.

Het mooie aan het Prognos systeem is dat de behandelaar vooraf kan nagaan wat het effect is op de verstoringen en of patiënt het middel kan verdragen.

Er worden dus alleen middelen meegegeven die daadwerkelijk een corrigerend effect hebben op uw lichaam. Daarnaast geeft de behandelaar ook andere adviezen die het herstel ten goede komen, bijvoorbeeld voedingsadviezen.

Kort samengevat is de behandeling  gericht op de volgende aspecten:

 1. Klachten verhelpen
 2. Gezondheid optimaliseren door klachten zo gunstig mogelijk te beïnvloeden bij chronische ziekten. Daar waar genezing niet mogelijk is wordt geprobeerd de klachten te beïnvloeden zodat patiënten zich fitter voelen en zelfs minder klachten ervaren.
 3. Voorkomen van klachten. Lang voordat er klachten optreden zijn de energieën in de meridianen al meetbaar verstoord. Prognos kan deze energetische verstoringen vaststellen. Op deze manier kan de behandelaar vroegtijdig preventieve maatregelen adviseren en kunnen ziekten worden voorkomen.

Hoe kun je afspreken voor een meting?

Vanaf 1 april 2019 kun je voor deze metingen en behandeling terecht bij Praktijk Puur&Bewust 

Praktijk Numansdorp:

Op woensdag kun je hiervoor terecht in Numansdorp in de praktijk van Optima Health. Vanaf 1 april 2019 heb ik daar spreekuur.

 

 

Wat kost het?

Het eerste consult duurt ongeveer anderhalf uur en kost € 100,00

Tijdens dit eerste bezoek stellen we een complete diagnose, we bepalen de optimale therapie en voeren die uit. Vervolgbehandelingen adviseren we  meestal om de vier tot zes weken. De kosten daarvan zijn € 80,00. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de klachten. De kosten van de benodigde middelen worden apart in rekening gebracht.

Pin It on Pinterest